การนับอายุครรภ์สำคัญอย่างไร

ขายยาสอด ขายยาทำแท้ง ยาทำแท้งแบบกิน ยาสอดทำแท้ง ขายยาขับเลือด ยาสอด ยาทำแท้ง ยาเหน็บ cytotec cytolog ru486
ขายยาสอด ขายยาขับเลือด cytotec cytolog ru486 ของแท้แน่นอน

ทำให้ทราบอายุครรภ์ที่แน่นอน และสามารถวางแผนครอบครัวได้ดีมากขึ้น

การนับอายุครรภ์ นับตามอัลตราซาวด์ได้หรือไม่

สำหรับคนที่ จดจำรอบเดือนได้อย่างแม่นยำ สูติแพทย์จะยึดอายุครรภ์ตามรอบเดือน ยกเว้นในรายที่รอบเดือนไม่ปกติ และจดจำรอบเดือนไม่ได้ สูติแพทย์จะทำอัลตราซาวด์และยึดอายุครรภ์ตามการทำอัลตราซาวด์ อายุครรภ์จากรอบเดือนและจากการทำอัลตราซาวด์ จะแตกต่างกันไม่เกิน 14 วัน ( ตามปกติ) แต่หากพบว่า อายุครรภ์ห่างกันเกิน 14 วัน น่าจะเกิดจาก การจดจำรอบเดือนคลาดเคลื่อนมากกว่า การทำอัลตราซาวด์เพื่อประเมินอายุครรภ์ต้องทำผ่านช่องคลอดถึงจะแม่นยำสูง การทำอัลตราซาวด์ผ่านทางหน้าท้อง พบมีคามคลาดเคลื่อนจากหลายปัจจัยเช่น ผนังหน้าท้องหนา มีพังผืดเยอะ

ทำอย่างไรเมื่อนับอายุครรภ์จากอัลตราซาวด์และนับอายุครรภ์จากรอบเดือนไม่ตรงกัน

กรณีนี้พบได้บ่อย วิตกกังวลกับอายุครรภ์ ว่าไม่ตรงกันระหว่างทำอัลตราซาวด์และรอบเดือน เมื่ออายุครรภ์ เข้าสู่ช่วงต่างๆ อาจมีความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันไป บางคนอาจเร็วบ้าง ช้าบ้าง แต่อาการจะใกล้เคียงกัน ให้เราเทียบเคียง อายุครรภ์ตามอาการที่เกิดขึ้น และ กะคำนวณอายุครรภ์เพิ่ม หรือ ลดลงตามอาการดังกล่าว หากคนตั้งครรภ์อยู่ภาวะใกล้คลอด ควรเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเวลาที่ได้จากคุณหมอจริง