ราคายายุติการตั้งครรภ์
ขายยาสอด ขายยาทำแท้ง ยาทำแท้งแบบกิน ยาสอดทำแท้ง cytotec cytolog ru486

ขายยาสอด ขายยาทำแท้ง ยาทำแท้งแบบกิน ยาสอดทำแท้ง ขายยาขับเลือด ยาสอด ยาทำแท้ง ยาเหน็บ cytotec cytolog ru486

อายุครรภ์ 0-2 เดือน

ชุดยากินอย่างเดียว

Ru486 ชุดล่ะ 4,400 บาท

ชุดยากิน+สอด Cytotec ชุดล่ะ 3,200 บาท

ชุดยาสอด Cytotec ชุดล่ะ 2,000 บาท

ชุดยากิน+สอด Cytolog ชุดล่ะ 3,200 บาท

ชุดยาสอด Cytolog ชุดล่ะ 2,000 บาท

อายุครรภ์ 2-3 เดือน

ชุดยากิน Ru486 ชุดล่ะ 8,000 บาท

ชุดยากิน+สอด Cytotec ชุดล่ะ 4,200 บาท

ชุดยาสอด Cytotec ชุดล่ะ 3,000 บาท

ชุดยากิน+สอด Cytolog ชุดล่ะ 4,200 บาท

ชุดยาสอด Cytolog ชุดล่ะ 3,000 บาท

อายุครรภ์ 3-4 เดือน

ชุดยากิน+สอด Cytotec ชุดล่ะ 5,200 บาท

ชุดยาสอด Cytotec ชุดล่ะ 4,000 บาท

ชุดยากิน+สอด Cytolog ชุดล่ะ 5,200 บาท

ชุดยาสอด Cytolog ชุดล่ะ 4,000 บาท

อายุครรภ์ 4-5 เดือน

ชุดยากิน+สอด Cytotec ชุดล่ะ 6,200 บาท

ชุดยาสอด Cytotec ชุดล่ะ 5,000 บาท

ชุดยากิน+สอด Cytolog ชุดล่ะ 6,200 บาท

ชุดยาสอด Cytolog ชุดล่ะ 5,000 บาท

ยาสอดทำแท้ง

อายุครรภ์ 5-6 เดือน

ชุดยากิน+สอด Cytotec ชุดล่ะ 7,200 บาท

ชุดยาสอด Cytotec ชุดล่ะ 6,000 บาท

ชุดยากิน+สอด Cytolog ชุดล่ะ 7,200 บาท

ชุดยาสอด Cytolog ชุดล่ะ 6,000 บาท