การนับอายุครรภ์

ขายยาสอด ขายยาทำแท้ง ยาทำแท้งแบบกิน ยาสอดทำแท้ง ขายยาขับเลือด cytotec cytolog ru486
ขายยาสอด ขายยาทำแท้ง ไซโตเทค ไซโตล็อก

การคำนวณอายุครรภ์

1.การนับอายุครรภ์ จากประจำเดือน

2.การนับอายุครรภ์สำคัญอย่างไร

3.การนับอายุครรภ์ นับตามอัลตราซาวด์ได้หรือไม่

4.ทำอย่างไรเมื่อนับอายุครรภ์จากอัลตราซาวด์และนับอายุครรภ์จากรอบเดือนไม่ตรงกัน การนับอายุครรภ์

การนับอายุครรภ์ จากประจำเดือน

การนับอายุครรภ์จากประจำเดือนเพื่อดูวันกำหนดคลอด (Expected date of delivery หรือ EDD) จะใช้กฎของ Naegele (Neagele’s rule) คือ เอาวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย บวก 7 วัน ลบด้วย 3 เดือน ก็จะเป็นวันกำหนดคลอดตัวอย่างการคำนวณ ประจำเดือนครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 10 กันยายน 2555 กำหนดคลอด จะเป็น 17 มิถุนายน 2556 นั่นเอง

การนับอายุครรภ์กรณีรอบเดือนมาไม่สม่ำเสมอ รอบเดือนนานกว่า 28 วันหรือจำประจำเดือนครั้งสุดท้ายไม่ได้ คุณหมอจะอัลตราซาวด์เพื่อวัดขนาดของถุงการตั้งครรภ์ (gestational sac) หรือความยาวทารก (Crown rump length) ซึ่งจะแม่นยำที่สุดในช่วงไตรมาสแรก (อายุครรภ์น้อยกว่า 14 สัปดาห์) และจะแม่นยำน้อยลงเมื่ออายุครรภ์มากขึ้น เพื่อกำหนดวันกำหนดคลอด