ยาทำแท้ง ออกฤทธิ์ กี่ชั่วโมง

ขายยาสอด ขายยาทำแท้ง ยาทำแท้งแบบกิน ยาสอดทำแท้ง cytotec cytolog ru486
ยาสอดทำแท้ง

การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาประกอบด้วยการใช้ยาสองชนิด: มิฟีพริสโa(Mifepristone) และมิซโปรสตอล (Misoprostol). แต่ละยามีวิธีการออกฤทธิ์และเวลาที่ต่างกัน:

1. มิฟีพริสโตน (Mifepristone): ยานี้ทำหน้าที่ยับยั้งฮอร์โมนโปรเจสเตอรอน, ซึ่งจำเป็นสำหรับการตั้งครรภ์ หลังจากรับประทานยา, มันเริ่มออกฤทธิ์ทันที, แต่อาจไม่มีอาการเห็นได้ชัดเจนจนกว่าจะใช้มิซโปรสตอล

2. มิซโปรสตอล (Misoprostol): ยานี้มักใช้หลังจากมิฟีพริสโตน 24-48 ชั่วโมง. มิซโปรสตอลทำหน้าที่กระตุ้นการหดตัวของมดลูก, ซึ่งทำให้เกิดการเลือดออกและปวด ผู้ใช้มักจะเริ่มมีอาการปวดท้องและการเลือดออกภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากใช้ยานี้

ระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล. บางคนอาจเริ่มมีอาการเลือดออกและปวดท้องไม่นานหลังจากรับประทานมิซโปรสตอล, ในขณะที่บางคนอาจใช้เวลานานขึ้น

การใช้ยาเพื่อยุติการตั้งครรภ์ควรทำภายใต้การดูแลของแพทย์. หากมีความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงหรืออาการที่ไม่ปกติ, ควรปรึกษาแพทย์ทันที