วิธีใช้และผลข้างเคียง

ขายยาสอด ขายยาทำแท้ง ยาทำแท้งแบบกิน ยาสอดทำแท้ง ขายยาขับเลือด ยาสอด ยาทำแท้ง ยาเหน็บ cytotec cytolog ru486
ขายยาสอด ขายยาทำแท้ง ru486

การใช้ยา

หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอร์ หรือรับประทานอาหารมื้อหนักในวันที่คุณจะใช้ยาสอด cytotec และคุณจะสามารถกลับมารับประทานอาหารหรือดื่มได้ตามปกติในวันถัดไป

คุณจะต้องใช้ยาสอด cytotec ตามอายุครรภ์ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างใช้ยา ( 200 มิลลิกรัม / 1 เม็ด)

อาการที่จะเกิดขึ้น

– โดยปกตินั้นการตกเลือดจะเกิดขึ้นภายใน 4 ถึง 6 ชั่วโมงหลังจากการใช้ยาในครั้งแรก แต่การตกเลือดก็สามารถเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดภายใน 1 ชั่วโมงเช่นกัน บางครั้งก็เกิดขึ้นหลังจาก 12 ถึง 24 ชั่วโมงของการใช้ยาสอด cytotecในครั้งแรก คุณจะรู้สึกปวด บีบรัด การตกเลือดจะมีเลือดไหลมามากกว่าการมีประจำเดือนธรรมดา โดยจะมีก้อนเลือดออกมาด้วย อาการปวดและการบีบรัดตัวจะมากหรือน้อยนั้นจะขึ้นอยู่กับอายุครรภ์

– คณอาจจะรู้สึกคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย และหนาวสั่น ซึ่งอาการเหล่านี้เป็นอาการปกติของการใช้ยาสอด cytotec

– เมื่อการทำแท้งสำเร็จแล้ว อาการบีบรัดและเลือดออกจะค่อยๆจางหายไป

– เป็นเรื่องปกติที่อาการเลือดออกจะค่อยๆจางหายไปภายใน 1 ถึง 4 สัปดาห์ หรือนานกว่านั้น คุณสามารถมีประจำเดือนอีกครั้งภายใน 4-6 สัปดาห์หลังจากการทำแท้ง หรืออาจจะนานกว่านั้น คุณจะต้องใช้แผ่นอนามัยเท่านั้น ห้ามใช้ผ้าอนามัยแบบสอด

– หลังจากนั้น 3 สัปดาห์ คุณจะต้องทำการทดสอบครรภ์เพื่อเป็นการยืนยันว่าการการทำแท้งสำเร็จ แลละคุณไม่ตั้งครรภ์อีกต่อไป

– หากคุณไม่มีการตกเลือด หรือเลือดออกมาน้อยมาก หรือตรวจครรภ์พบว่ายังตั้งครรภ์ ให้ไปติดต่อแพทย์ในท้องถิ่นของท่านเพื่อทำการอัลตร้าซาวด์

1) หากคุณไม่ได้รับบริการจากเรา หากแต่ซื้อ ยาสอด cytotec มาใช้เอง ยาที่คุณใช้อาจเป็นยาปลอม ไม่ใช่ยาสอด cytotec ซึ่งยาปลอมเหล่านี้มีขายทั่วไป หากขณะใช้ยาสอด cytotec คุณไม่มีอาการเกร็งกล้ามเนื้อ อาการไข้ อาการปวด หรือ คลื่นไส้ อาจสันนิษฐานได้ว่าคุณได้รับประทานยาปลอมที่ไม่ใชยาสอด cytotecเข้าไป

2) การทำแท้งโดยการใช้ยาสอด cytotec ไม่ได้ให้ประสิทธิภาพในการทำแท้งไดเ 100% ( อันเนื่องมาจากสภาพร่างกายแต่ละคนแตกต่างกัน การสอดยาผิดพลาด หรือ การคำนวนอายุครรภ์พลาด ทุกอย่างล้วนเป็นปัจจัยในการก่อให้เกิดการผิดพลาดระหว่างใช้ยาทั้งสิ้น ) หากคุณยังคงตั้งครรภ์และหากคุณมั่นใจว่าได้รับยาสอด cytotecของแท้ คุณสามารถใช้ยาซ้ำได้อีกหลังจากนั้น 3 วัน

3) คุณใช้ยาไม่ครบตามที่กำหนด หรือทานยาผิดวิธี

4) คุณตั้งครรภ์นอกมดลูก ในกรณีนี้ยายาสอด cytotecไม่สามารถช่วยได้ คุณต้องไปพบแพทย์โดยทันที อาการของการตั้งครรภ์นอกมดลูกคือ อาการปวดท้องน้อยด้านใดด้านหนึ่งมากขึ้นๆเรื่อยๆ

หากคุณยังคงตั้งครรภ์ หรือตั้งครรภ์นอกมดลูก อาการต่างๆของการตั้งครรภ์ เช่น คลื่นไส้ แน่นหน้าอก เป็นต้น จะยังไม่จางหายไป