หลังจากยุติการตั้งครรภ์แล้ว รอบเดือนจะมาปกติเมื่อไหร่

ขายยาสอด ยาทำแท้ง ยายุติการตั้งครรภ์ ยาขับเลือด

วรจรของรอบประจำเดือนใหม่จะเริ่มต้นใหม่หลังจากการยุติการตั้งครรภ์ หากผู้หญิงไม่มีการใช้คุมกำเนิด โดยส่วนใหญ่ไข่จะตก 2-4 สัปดาห์ จากนั้นและมีรอบเดือน 4-6 สัปดาห์ แต่มีความเป็นไปได้ที่ประจำเดือนจะมาช้ากว่านี้ หลังจากการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา ประจำเดือนอาจมาล่าช้า และมีปริมาณมากกว่าปกติ อย่างไรก็ตามร่างกายของผู้หญิงแต่ละคนมีความแตกต่างกันไป