เมื่อไหร่จะเริ่มมีเพศสัมพันธุ์ได้

53453

ต้องรอจนความการยุติการตั้งครรภ์เสร็จสมบูรณ์ และร่างกายของผู้หญิงแข็งแรงเสียก่อน แต่ถึงกระนั้น ควรคำนึงถึงการป้องกันและการคุมกำเนิดอย่างถูกต้องเป็นหลักเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ำซ้อน มีการวางแผนครอบครัวที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น การมีเพศสัมพันธุ์ควรสร้างความมั่นใจให้ทั้งสองฝ่าย ถึงจะเริ่มมีเพศสัมพันธุ์ได้ตามปกติ