สาระน่ารู้

ขายยาสอด ขายยาทำแท้ง ขายยาขับเลือด

เมื่อไหร่อาการแพ้ท้องจะหายไปหลังการยุติการตั้งครรภ์

หากการยุติการตั้งครรภ์สมบูรณ์ อาการคลื่นไส้อันสืบเนื่อง …

เมื่อไหร่อาการแพ้ท้องจะหายไปหลังการยุติการตั้งครรภ์ Read More »

หลังจากยุติการตั้งครรภ์แล้ว รอบเดือนจะมาปกติเมื่อไหร่

วรจรของรอบประจำเดือนใหม่จะเริ่มต้นใหม่หลังจากการยุติการ …

หลังจากยุติการตั้งครรภ์แล้ว รอบเดือนจะมาปกติเมื่อไหร่ Read More »